เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
แยกนิพจน์
คำตอบ
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$x ^ { 2 } - 6 x + 9$$
$\left ( x - 3 \right ) ^ { 2 }$
จัดนิพจน์ในรูปแบบของการแยกตัวประกอบ ..
$\color{#FF6800}{ x } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 6 } \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 9 }$
$ $ ใช้สูตรการแยกตัวประกอบ $ a^{2}-2ab + b^{2} = \left(a-b\right)^{2}$
$\left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 3 } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo