เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
แปลงเศษส่วนเป็นทศนิยม
คำตอบ
circle-check-icon
$$\dfrac { 4 } { 15 }$$
$0.2 \dot{ 6 }$
แปลงเศษส่วนเป็นทศนิยม
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 4 } } { \color{#FF6800}{ 15 } } }$
$ $ แปลงเศษส่วนเป็เลขทศนิยมซ้ำ $ $
$\color{#FF6800}{ 0.2 \dot{ 6 } }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo