เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
คำนวณค่า
คำตอบ
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$\sqrt{ \dfrac { 1 } { 2 } }$$
$\dfrac { \sqrt{ 2 } } { 2 }$
คำนวณค่า
$\sqrt{ \color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 1 } } { \color{#FF6800}{ 2 } } } }$
$ $ คำนวณนิพจน์ $ $
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \sqrt{ \color{#FF6800}{ 2 } } } { \color{#FF6800}{ 2 } } }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo