เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
เขียนเลขใหม่
คำตอบ
circle-check-icon
$$100$$
$10 ^ { 2 }$
เขียนซ้ำในรูปแบบเลขชี้กำลัง
$\color{#FF6800}{ 100 }$
$ $ เขียนตัวเลขในรูปแบบเลขชี้กำลังด้วยเลขฐาน, $ 10$
$\color{#FF6800}{ 10 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo