เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
คูณตัวเลข
คำตอบ
circle-check-icon
$$6 \times 6 \times 6$$
$216$
คูณตัวเลข
$\color{#FF6800}{ 6 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 6 } \times 6$
$ $ คูณ $ 6 $ และ $ 6$
$\color{#FF6800}{ 36 } \times 6$
$\color{#FF6800}{ 36 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 6 }$
$ $ คูณ $ 36 $ และ $ 6$
$\color{#FF6800}{ 216 }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo