เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
คำนวณอินทิกรัล
คำตอบ
circle-check-icon
expand-arrow-icon
expand-arrow-icon
$$\displaystyle\int { \tan\left( x \right) } d { x }$$
$\dfrac { 1 } { 2 } \ln { \left( | \tan ^ { 2 } \left ( x \right) + 1 | \right) }$
คำนวณอินทิกรัล
$\displaystyle\int { \color{#FF6800}{ \tan\left( \color{#FF6800}{ x } \right) } } d { \color{#FF6800}{ x } }$
$ $ แทนที่ด้วย $ u = \tan\left( x \right) $ และคำนวณอินทิกรัล $ $
$\left [ \displaystyle\int { \color{#FF6800}{ \frac { \color{#FF6800}{ u } } { \color{#FF6800}{ u } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } } } } d { \color{#FF6800}{ u } } \right ] _ { \color{#FF6800}{ u } = \color{#FF6800}{ \tan\left( \color{#FF6800}{ x } \right) } }$
$\left [ \displaystyle\int { \color{#FF6800}{ \frac { \color{#FF6800}{ u } } { \color{#FF6800}{ u } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } } } } d { \color{#FF6800}{ u } } \right ] _ { u = \tan\left( x \right) }$
$ $ คำนวณอินทิกรัลเมื่อตัวเศษหารด้วยอนุพันธ์ของตัวส่วน $ $
$\left [ \color{#FF6800}{ \frac { \color{#FF6800}{ 1 } } { \color{#FF6800}{ 2 } } } \ln { \left( | \color{#FF6800}{ u } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } | \right) } \right ] _ { u = \tan\left( x \right) }$
$\left [ \color{#FF6800}{ \frac { \color{#FF6800}{ 1 } } { \color{#FF6800}{ 2 } } } \ln { \left( | \color{#FF6800}{ u } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } | \right) } \right ] _ { \color{#FF6800}{ u } = \color{#FF6800}{ \tan\left( \color{#FF6800}{ x } \right) } }$
$ $ คืนค่าที่ถูกแทนที่ $ $
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 1 } } { \color{#FF6800}{ 2 } } } \ln { \left( | \color{#FF6800}{ \tan ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \left ( \color{#FF6800}{ x } \right) } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } | \right) }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo