เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
คำนวณค่า
คำตอบ
circle-check-icon
$$\sqrt{ 2 } \sqrt{ 2 }$$
$2$
คำนวณค่า
$\sqrt{ \color{#FF6800}{ 2 } } \sqrt{ 2 }$
$ $ หากไม่มีเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังของคำนั้นเท่ากับ 1 $ $
$\left ( \sqrt{ \color{#FF6800}{ 2 } } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } \sqrt{ 2 }$
$\left ( \sqrt{ 2 } \right ) ^ { 1 } \sqrt{ \color{#FF6800}{ 2 } }$
$ $ หากไม่มีเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังของคำนั้นเท่ากับ 1 $ $
$\left ( \sqrt{ 2 } \right ) ^ { 1 } \left ( \sqrt{ \color{#FF6800}{ 2 } } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 1 } }$
$\left ( \sqrt{ \color{#FF6800}{ 2 } } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } \left ( \sqrt{ \color{#FF6800}{ 2 } } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 1 } }$
$ $ บวกตัวชี้กำลังที่มีเลขฐานเดียวกัน $ $
$\left ( \sqrt{ \color{#FF6800}{ 2 } } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } }$
$\left ( \sqrt{ 2 } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } }$
$ $ เพิ่ม $ 1 $ และ $ 1$
$\left ( \sqrt{ 2 } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$\left ( \sqrt{ \color{#FF6800}{ 2 } } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$ $ ถ้ายกกำลังสองเครื่องหมายกรณฑ์จะหายไป $ $
$\color{#FF6800}{ 2 }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo