เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
หาค่าประมาณ
คำตอบ
circle-check-icon
$$\sqrt{ 112 }$$
$\approx 10.583$
หาค่าประมาณ
$\sqrt{ \color{#FF6800}{ 112 } }$
$ $ หาค่าประมาณของรากที่สอง $ $
$\approx \color{#FF6800}{ 10.583 }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo