เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
คูณสองตัวเลข
คำตอบ
circle-check-icon
$$5 \times 5$$
$25$
คูณสองตัวเลข
$\color{#FF6800}{ 5 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 5 }$
$ $ คูณ $ 5 $ และ $ 5$
$\color{#FF6800}{ 25 }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo