เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
แปลงเศษส่วนเป็นทศนิยม
คำตอบ
circle-check-icon
$$\dfrac { 2 } { 3 }$$
$0. \dot{ 6 }$
แปลงเศษส่วนเป็นทศนิยม
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 2 } } { \color{#FF6800}{ 3 } } }$
$ $ แปลงเศษส่วนเป็เลขทศนิยมซ้ำ $ $
$\color{#FF6800}{ 0. \dot{ 6 } }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo