qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
- น้ำซอสปรุงรส $7$ ลิตร บรรจุขวดให้มีปริมาณเท่ากันได้ $14$ ขวด น้ำซอสปรุงรส $1$ ลิตร บรรจุขวดได้กี่ขวด ดิ่มซื้อเนื้อไก่สด $5$ กิโลูกรัม จ่ายเงิน $400$ บาท เนื้อไก่สด $1$ กิโลกรัม ราคาเท่าใด
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 162
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - ต.เตย
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
ผมอยากให้ครูตอบให้ผมอีกได้ไหมครับ
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน