qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
$\left($ $3$ ชั่วของบ้านหลังหนึ่ง $4$ มีลักษณะดังรูป ถ้าจั่วของบ้านมีความยาวโดยรอบ $32$ เมตร และ ถ้าพื้นที่ส่วนที่แรเงามีขนาด $12$ ตารางเมตร จวของบ้านจะมีพื้นที่เท่าใด $9$
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 151
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Artis
มีรูปไหม
ขอรูปประกอบด้วยจ้า
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน