qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
$1.$ จงหาจำนวนสองจำนวนนั้น เป็น $50$ จำนวนที่มีสองหลักจำนวนหนึ่ง มีเลขโดดในหลักสิบมากกว่าเลขโดดในหลักหน่วยอยู่ $4$ และผลบวกของจำนวนช้ $2.$ กับจำนวนที่ได้จากการสลับที่เลขโดดเป็น $154$ จงหาจำนวนนั้น กา $=ac2$ และผลต่างของขนาดของ $250=$
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 191
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - ปุ๊ก
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
90 มาจากไหนหรอครับ
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - ปุ๊ก
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน