qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
ครึ่งหนึ่งของจำนวนจำนวนหนึ่งน้อยกว่า $7$ $22$ อยู่ $14$
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 113
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Lemon
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
ขอบคุณค่ะ
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda