qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
หาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม $12$ $1$ $78^{9}$ $2$ $12$ $78$ - $17^{9}$ ความยาวรอบรูป ควา พื้นที่ พื้น $-$
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 124
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Poon
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
answer-reply-image
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน