qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
เตรียมสอบชิงแชมป์การคิดและการแก้ปัญหา ระดับชั้น $1|.3-4$ เล่ม $13$ $66$ $168$ นัดมือายุ $13$ ปี แนนมีอายุ $9$ ปี เมื่อทั้ง $2$ คน มีอายุรวมกัน $50$ ปี แนนจะมีอายุกี่ปี
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 107
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Mstsks
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน