qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
$2$ ผู้รับเหมาคนหนึ่งเขียนแบบสำหรับสร้างถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน โดยใช้มาตราส่วน $1$ ซม. $:2$ กม. ถ้าในแบบ ถนนคอนกรีตมีความยาว $6.5$ เซนติเมตร ผู้รับเหมาต้องสร้างถนนเป็นระยะทางเท่าใด
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 108
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - นายต้น
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน