qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
$5$ จากรูปวงกลม $4$ วง มีขนาดเท่ากัน แต่ละวงมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาง $7$ เซนติเมตร พื้นที่แรเงาคิค เป็นกีตารางเซนติเมตร
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 117
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - ไมค์
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
?
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - ไมค์
^^
answer-user-profile-image
นักเรียน
อีกข้อได้ไหมค่ะ
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - ไมค์
อีกข้อพอน้า
answer-user-profile-image
นักเรียน
answer-reply-image
ค่ะ
มันยากอะค่ะ
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - ไมค์
answer-reply-image
ต้องรู้สูตรของวงกลมนะ ถ้ารู้ก็จะไม่ยากน้า^^
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน