qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
ลงชื่อ ผู้ปกครอง ข้อ1. เด็กหญิงพุดซ้อน นับเงินทั้งหมดในกระปุกออมสิน พบว่ามี เหรียญหนึ่งบาท จำนวน $45$ เหรียญ เหรียญห้าสิบสตางค์ จำนวน $32$ เหรียญ เหรียญยี่สิบห้าสตางค์ จำนวน $20$ เหรียญ เด็กหญิงพุดซ้อน มีเงินทั้งหมดกี่บาท วิธีทำ
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 105
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - ปุ๊ก
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
answer-reply-image
อีกข้อค่ะ
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - ปุ๊ก
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน