qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
มีเหรียญห้าบาทน้อยกว่าเหรียญสิบบาทอยู่ 5 เหรียญ และเหรียญหนึ่งบาทเป็นสองเท่าของ เหรียญห้าบาท รวมเงินทั้งหมดมากกว่า $16651$ บาท แต่น้อยกว่า $1750$ บาท มีจำนวนเหรียญ แต่ละเหรียญอย่างมากที่สุดกี่เหรียญ $911A$
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 106
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Tum
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
ขอบคุณ​ค้าาา??
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน