qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
แบบฝึกหัด 1.2 3x - y = 7 1. จงแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรต่อไปนี้ 2) / $4x-3y-11$ $=$ 0 $1\right)$ $3x-4y$ $=0$ $3x+4y$ $=-24$ 4) $x+2y-1$ $=0$ 3) $x+7y=8$ $2x+4y-5=0$ $3x+2y=5$ 6) $x+y$ $=$ 2 1 5) $4x=3y+12$ $x-3y$ $=\dfrac {1} {6}$ $x=\dfrac {3} {4}y+3$ 7) $5x+3y$ $=10$ 8) $-2x-5y$ $=5$ $4x-2y=8$ $2y=4-2x$ $2x-3y=5$ 10) X - = 2 $-6x+9y=-12$ $y-2x$ $=-4$
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 523
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - aunaun
answer-reply-image
answer-reply-image
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
ครูช่วยสอนหน่อยคับ
พรุ่งนี้สอบคับ
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - aunaun
จากในสมการจะเห็นว่ามันมีตัวแปร 2 ตัวค่ะ คือ x และ y เราต้องหาค่าตัวแปรตัวหนึ่งให้ก่อน โดยทำให้เลขหน้าตัวแปรเท่ากันค่ะ
answer-user-profile-image
นักเรียน
ยังไงอะคับ
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - aunaun
answer-reply-image
เดี๋ยวยกตัวอย่างในโจทย์ให้น้า
answer-reply-image
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
งงข้อ2คับ
งงอะคะบ
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - aunaun
ข้อสอง เรื่องจากเลขหน้าตัวแปรแต่ละตัวไม่เท่ากัน จึงต้องทำให้เท่ากันก่อนค่ะเพื่อกำจัดตัวแปร โดยเลือกทำให้เลขหน้าตัวแปร x หรือ y เท่ากันเพียงตัวเดียง ข้อนี้เลือกที่จะกำจัด y เลยทำให้ตัวเลขหน้า y เท่ากันค่ะ
answer-user-profile-image
นักเรียน
คือเราต้องทำให้ค่าXเท่ากันก่อนใช่ไหม
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - aunaun
ใช่ค่ะ จะเลือกทำให้ค่า x หรือ y เท่ากันก่อนก็ได้ค่ะ
answer-user-profile-image
นักเรียน
ค่ะ
มีอีกไหมคับ
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน