qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
$3$ ปีที่แล้วลุงพลได้ผลผลิตอ้อย $650$ เมตริกตัน ปีนี้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น $78$ เมตริกตัน ปีนี้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละเท่าใดของปีที่แล้ว สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี $|113$
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 138
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Oak
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
ขอแบบอสดงวิธีทำค่ะ
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Oak
มีตัวอย่างการแสดงวิธีทำไหมครับ
ที่ครูให้ไปก็เป็นวิธีทำเหมือนกันนะ
answer-user-profile-image
นักเรียน
ค่ะ
ครู
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน