qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
$8$ รูปจำลองของศิลาจารึกอันหนึ่งมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยมี ลักษณะและขนาดดังรูป ถ้ารูปจำลองนี้มีปริมาตรทั้งหมด $31a40.200$ ลูกบาศก์นิ้ว จงหา $1\right)$ ส่วนสูงเอียงของส่วนที่เป็นพีระมิด $42$ นิ้ว $2\right)$ พื้นที่ผิวของรูปจำลองนี้ $4-$ 30 นิ้ว $1$
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 110
เนื้อหาคำถาม
หนูทำข้อ2ไม่เป็นค่ะ
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - kaojao
แยกคิด พ.ทผิว ของพีระมิด + พ.ท ผิว ปริซึม แล้วเอามาบวกกันครับ
ขออนุญาตแค่แนะนำนะครับ เพราะไม่สะดวกทดให้ตอนนี้ครับ
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน