qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
สุดาฝากเงิน $2,000$ บาท เข้าบัญชีธนาคารทุกต้นเดือน ได้รับอัตราดอกเบี้ย $3%$ ต่อปี โดยคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุกเดือน $v$ เมื่อสิ้นปีที่ $5$ สุดาจะได้เงินรวมเท่าใด
มัธยมปลาย
คณิตศาสตร์
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - kumamon
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
answer-reply-image
answer-reply-image
answer-reply-image
answer-reply-image
answer-reply-image
answer-reply-image
answer-reply-image
answer-reply-image
answer-reply-image
answer-reply-image
answer-reply-image
คุณครูช่วยอธิบายให้หนูหน่อยนะคะ??
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - kumamon
นักเรียนลองพยายามทำเองก่อนนะคะ
answer-user-profile-image
นักเรียน
ทำแล้วค่ะ แต่ งงคือไม่รู้เรื่องเลย?
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - kumamon
answer-reply-image
ถ้าเป็น ผลต่างร่วม คือ ลำดับเลขคณิต แต่ถ้าเป็น อัตราส่วนร่วม คือ ลำดับเราขาคณิต
ถ้าสังเกตดีๆ ข้อนี้โจทย์บอกมาแล้วว่าเป็นลำดับเราขาคณิต
เราก็ใช้สูตรที่ครูบอกได้เลยค่ะ
answer-user-profile-image
นักเรียน
แล้วข้อที่ถามว่าจงหาจำนวนจริงของa b cทำยังไงคะ
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - kumamon
นักเรียนต้องหาตัวเลขมาค่ะ ก็คือมี a b c แสดงว่าต้องเลือกเลขมา 3ตัว
แล้วนักเรียนก็ลองหาผลต่างร่วม หรืออัตราส่วนร่วม
ที่จะทำให้เป็นลำดับเลขคณิต และเรขาคณิต ตามที่โจทย์บอกค่ะ
ลองทำดูแล้วส่งมาให้ครูก็ได้ค่ะ
answer-reply-image
ข้อนี้ครูทำให้ดู 1 ข้อ แล้วนักเรียนลองทำเองนะคะ
answer-user-profile-image
นักเรียน
ขอบคุณค่ะ?
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - kumamon
answer-reply-image
ครูทำให้ดู 1ข้อนะคะ
answer-user-profile-image
นักเรียน
คุณครูคะแล้วข้อที่บอกให้เขียนกราฟลำดับลู่เข้า จงหาลิมิต ทำไงคะ
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - kumamon
answer-reply-image
ข้อที่เป็นกราฟให้นักเรียนวาดกราฟก่อนค่ะ แล้วดูว่ากราฟนั้นเป็นลู่เข้าหรือลู่ออก ถ้าเป็นลู่เข้า ให้หาลิมิตด้วยค่ะ
answer-user-profile-image
นักเรียน
ทำตัวอย่างให้หนูดูข้อ1หน่อยค่ะ??
ทำตัวอย่างให้หนูดูข้อ1หน่อยค่ะ??
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน