qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
กรกัณฑ์คิด เครื่องดื่มประจำสัปดาห์" สำหรับร้านของเขา โดยต้องการผสมเครื่องดื่มที่มีขานม $8090$ กับเคง $2.$ ที่มีขานม $5096$ เพื่อให้ได้เครื่องดื่มสูตรพิเศษเป็นเครื่องดื่มประจำสัปดาห์ $5$ ลิตร ที่มีขานม $6096$ กรกัณฑ์ด้องใะ เครื่องดื่มแต่ละอย่างกี่ลิตร
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 167
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Boss
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
ขอบคุณครับ
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน