qanda-logo
search-icon
root-icon-orangeเครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
$3$ โรงเรียนแห่งหนึ่งเสียค่าน้ำประปาต่อค่าไฟฟ้าในเดือนมกราคม $2560$ เป็นอัตราส่วน $2:7$ ถ้าในเดือนมกราคมนี้โรงเรียนเสียค่าไฟฟ้าเป็นเงิน $350,000$ บาท จงหาว่าโรงเรียนแห่งนี้ เสียค่าน้ำประปาเป็นเงินกี่บาท
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 167
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - TAE
answer-reply-image
วิธีการหาจะเป็นแบบนี้นะครับ
ตามที่เขียนอธิบายเลย
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน