qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
เป็นปลาทอง 7 ตัว ที่เหลือเป็นปลาเทวดา ปทองแลปเทวดาคิดเป็นอัตราส่วนเดียวกันกับที่ต้นกล้าเลี้ยง นเลองปลาเทวดากี่ตัว
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 164
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Potjaman
โจทย์ถามอะไรคะ
ภาพถ่ายไม่ชัดเลยคะ
answer-user-profile-image
นักเรียน
ต้นกล้าเลี้ยงปลา 10 ตัว เป็นปลาทอง 7 ตัว ที่เหลือเป็นปลาเทวดา ส่วนขุนเลี้ยงปลาทองและปลาเทวดาคิดเป็นอัตราส่วนเดียวกันกับที่ต้นกล้าเลี้ยง ถ้าขุนเลี้ยงปลาทอง 14 ตัว ขุนเลี้ยงปลาเทวดากี่ตัว
นี่ครับโจทย์
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Potjaman
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
ขอละเอียดกว่านี้ครับ
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Potjaman
ไม่เข้าใจตรงไหนคะ
answer-user-profile-image
นักเรียน
ต้องบอกลำดับขั้นของโจทย์ปัญหาครับ
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Potjaman
answer-reply-image
ถ้าขุนเลี้ยงปลาเทวดา 3 ตัว ต้นกล้าจะเลี้ยงปลาเทวดา 6 ตัว
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน