qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
แบบฝึกหัด 1.1 เติมตัวเลขแสดงจำนวนใน $1\right)$ $3$ $5$ $=\dfrac {3\times 7} {5\times 7}$ $=$ $\dfrac {21} {35}$
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 124
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - พี่วุฒิ
ที่ทำไว้นั้นถูกต้องแล้วครับ ถูกต้องครบถ้านครับผม
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda