qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
ตัวอย่าง คานอันหนึ่งโตสม่ำเสมอ ยาว $2$ เมตร มีน้ำหนัก $20$ นิวตัน และ $30$ นิ้วตันแขวนอยู่ที่ ปลายตานแต่ละข้าง จะต้องแขวนเชือกอยู่ที่ใดของคาน จึงจะทำให้คานอยู่ในภาวะสมดุล
มัธยมปลาย
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 105
เนื้อหาคำถาม
พอดีเข้าเรียนสายแพทย์ละเขาสอนไม่คอยเข้าใจครับ ช่วยสอนแสดงวิธีทหให้หน่อยครับ
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - ไมค์
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน
search-thumbnail-4 ไม้ขนาดสม่ำเสมอยาว 3 เมตร ที่ปลายทั้งสองข้างมีน้ำหนัก 20 นิวตัน และ 30 นิวตัน แขวนอยู่ จะต้องผูกเชือกไม้
$4$ ไม้ขนาดสม่ำเสมอยาว $3$ เมตร ที่ปลายทั้งสองข้างมีน้ำหนัก $20$ นิวตัน และ $30$ นิวตัน แขวนอยู่ จะต้องผูกเชือกไม้ ที่จุดไหน จึงจะทำให้ไม้อยู่ในแนวระดับได้ เมื่อ $n$ ไม่คิดน้ำหนักไม้ $9.$ คิดน้ำหนักไม้ $5$ คานขนาดสม่ำเสมอยาว $5$ เมตร หนัก $50$ นิวตัน ที่ปลายคานมีเชือกเบามากผูกข้างละเส้น เมื่อแขวนคานนี้โดยให้ เชือกทั้งสองเส้นอยู่ในแนวดิ่ง และคานอยู่ในแนวระดับ ถ้าเชือกแต่ละเส้นรับแรงตึงได้อย่างมากที่สุด $40$ นิวตัน ถ้า เกินเชือกจะขาด จงหาว่าจะต้องแขวนน้ำหนัก $20$ นิวตัน ห่างจากจุดกึ่งกลางมากที่สุดเท่าใด โดยไม่ทำให้เชือกขาด $6$ ไม้กระดานขนาดสม่ำเสมอแผ่นหนึ่งยาว $8$ เมตร หนัก $40$ นิวตัน วางพาดไว้ที่ปลายเสาสองต้น A และ B โดยให้ ปลายทั้งสองของไม้กระดานอยู่ที่ปลายเสาทั้งสองพอดี และแผ่นไม้กระดานอยู่ในแนวระดับ ที่จุดห่างจากปลาย $A$ $3$ เมตร มีน้ำหนัก $60$ นิวตัน จงหาแรงปฏิกิริยาที่ปลายเสาทั้งสอง
มัธยมปลาย
ฟิสิกส์