qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
จึงหาผลลัพธ์ของการหารพหุนามในแต่ละข้อต่อไปนี้ $1\right)$ $x^{2}+6-5x$ หารด้วย $x-2$ $2\right)$ $x^{2}+2x-15$ หารด้วย $x+5$
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 109
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Pan
answer-reply-image
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
ทำวิธีการตรวจคำตอบด้วยหน่อยได้ไหมคับ
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Pan
answer-reply-image
นี้น้า
เราจะเห็นว่ามันเท่ากันกับที่โจทย์ตั้งเลย เพราะงั้นพี่เลยแยกตัวประกอบออกมาให้มันตัดกันได้ครับ
answer-user-profile-image
นักเรียน
ออ ครับขอบคุณ ครับ
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Pan
ยินดีครับ?
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda