qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
แบบฝึกหัดที่ 2 น พิจารณาว่าจำนวนที่กำหนดให้ในวงเล็บ ( ) เป็นคำตอบของสมการหรือไม่ 1) $8x=48$ (6) 2) $w-5=9$ $\left(14\right)$ 3) $3-k=7$ (4) $=0$ (6) 5) $-\dfrac {40} {a}=5$ $\left(-8\right)$ 6) $3n+n=10$ (7) 7) $\dfrac {3} {4}t=24$ $\left(32\right)$ 8) $c+12=12+C$ $\left(10\right)$ 9) $d-9=$ $9-d$ (2) $10\right)$ $\dfrac {5} {6}y=1$ $\left(-\dfrac {5} {6}\right)$ $2.$ หาคำตอบของสมการต่อไปนี้ โดยวิธีลองแทนค่าตัวแปรในสมการ
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 108
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - โจ้
answer-reply-image
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน