qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
3. กำหนดสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ดังนี้ $y+2x$ $=$ 6 X $=2$ (2) y $=3x-4$ $-$ $\left(3$ $y-3x$ $=$ $6$ $④$ $y$ $=$ $-2$ $\left(5$ $1\right)$ จงเติมหมายเลขของสมการลงใน $○$ ให้สอดคล้องกับกราฟของสมการที่กำหนดให้ Y 10 6 2 $10$ -8 -6 -4 $2O\right)$ 4 6 8 $10$ X 2 4 $○$ $8$ $-10^{\right)}$
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 138
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Harry_Ree
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
ขอบคุณมากนะคะ,,
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Harry_Ree
รบกวนนักเรียนช่วยประเมินคะแนนความพอใจด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน
search-thumbnail-1) จงเติมหมายเลขของสมการลงใน ○ ให้สอดคล้องกับกราฟของสมการที่กำหนดให้
3. กำหนดสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ดังนี้ $y+2x$ = (1) X - $6$ $2$ $3x-4$ $y$ $y-3x$ - 3) (4) $3x$ $=6$ $y$ $=$ $-2$ (5) 1) จงเติมหมายเลขของสมการลงใน $○$ ให้สอดคล้องกับกราฟของสมการที่กำหนดให้ 10 -10 -8 -6 -4 2 8 2 ---6 2 4 4 ศ 8 O 4 6 8 10 X -10 2) ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่ประกอบด้วยสมการ $①$ และ $④$ มีคำตอบหรือไม่ ในกรณีที่มีคำตอบเดียวให้ระบุคำตอบนั้น 3) ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่ประกอบด้วยสมการ $③$ และ $④$ มีคำตอบหรือไม่ ในกรณีที่มีคำตอบเดียวให้ระบุคำตอบนั้น 4) ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่ประกอบด้วยสมการ $②$ และ $⑤$ มีคำตอบหรือไม่ ในกรณีที่มีคำตอบเดียวให้ระบุคำตอบนั้น $5\right)$ ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่ประกอบด้วยสมการ $①$ และ $⑤$ มีคำตอบหรือไม่ ในกรณีที่มีคำตอบเดียวให้ระบุคำตอบนั้น 6) ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่ประกอบด้วยสมการ $①$ $②$ และ $③$ มีคำตอบหรือไม่ ในกรณีที่มีคำตอบเดียวให้ระบุคำตอบนั้น
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์