qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
| หาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมที่กำหนดให้ $x$ $-$ 2) 25 ชม. $1$ ซม. $-$ 3 $1$ ซม. บ รูปสามเหลี่ยม คงจ มีพื้นที่ รูปสามเหลี่ยม KSU มีพื้นที่
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 105
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - ตั้ม
answer-reply-image
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน