qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
แบบฝึกหัดที่ $4$ $1$ ถ้าการเดินทางจากเมือง $A$ ไปยังเมือง $B$ มี $3$ เส้นทาง และการเดินทางจากเมือง $B$ ไปยังเมือง C มี 4 เส้นทาง จงหาจำนวนวิธีเดินทางจากเมือง $A$ ผ่านเมือง $B$ ไปยังเมือง $C$ โดยใช้เส้นทาง ต่างๆ กัน $2$ ในการรับสมัครพนักงาน $2$ ตำแหน่ง เป็นพนักงานหญิง 1 ตำแหน่ง พนักงานชาย 1 ตำแหน่ง ถ้าผู้สมัครเป็นหญิง $4$ คน เป็นชาย $5$ คน จะมีจำนวนวิธีรับพนักงานแบบต่าง ๆ ได้กี่วิธี $3.$ โยนเหรียญ $2$ เหรียญพร้อมกัน 1 ครั้ง จะมีจำนวนวิธีที่เป็นไปได้กี่ิธี $4$ ทอดลูกเต๋า $2$ ลูก $1$ ครั้ง ะ จะมีจำนวนวิธีที่เป็นไปได้กี่วิธี
มัธยมปลาย
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 106
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - เจน
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน