qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
$6.$ ชมพู่ซื้อเครื่องซักผ้าราคา $12,000$ บา $n$ แล้วขายต่อให้เพื่อนได้กำไร $5.5^{°}%$ $0$ จากนั้น ชมพู่นำเงินที่ได้จากการขายเครื่องซักผ้าไปซื้อตู้เย็นราคา $10,000$ บาท ชมพู่จะเหลือเงินกี่บาท $1.$ $2,066$ บาท $2.$ $2,110$ บาท $1n$ $3$ $2,550$ บาท $4.$ $2,660$ บาท $1n$
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 108
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - First
answer-reply-image
ตอบข้อ 4. ครับ ✌?
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน