qanda-logo
search-icon
root-icon-orangeเครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
เป็น $50$ จงหาจำนวนสองป $2$ กับจำนวนที่ได้จากการสลับที่เลขโดดเป็น จำนวนที่มีสองหลักจำนวนหนึ่ง มีเลขโดดในหลักสิบมากกว่าเลขโดดในหลักหน่วยอยู่ $4$ และผลบวกของจำนวน $y\left($ $154$ จงหาจำนวนนั้น
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 165
เนื้อหาคำถาม
อธิบายด้วยครับ
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Pimlengk
answer-reply-image
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน