qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
$4\right)$ โป้งมือายุมากกว่าครึ่งหนึ่งของอายุเอกอยู่ 8 ปี $5\right)$ จอยมือายุน้อยกว่าสามเท่าของอายุของเอกอยู่ 4 ปี $8\right)$ เมื่อ $7$ ปีที่แล้วก้อยมีอายุเท่ากับอายุของเอก $7\right)$ โตมือายุเท่ากับอายุของเอกในอีก $6$ ปีข้างหน้า $8\right)$ จุ่มมือายุเท่ากับหนึ่งในสามของผลบวกอายุของเอกกับ $2$
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 118
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Mew
อันนี้ให้พี่เขียนประโยคสัญลักษณ์อย่างเดียวใช่มั้ยคะ
พี่ไม่รู้ว่าเค้าถามว่าอะไร?
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน