qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
$2$ สี่เท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งรวมกับ $16$ น้อยกว่าหรือเท่ากับ $8$ จำนวนนี้มีค่ามากที่สุดเท่าใด
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 115
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - NaM
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน