qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
$12$ ที่ดินแปลงหนึ่งเป็นรูปห้าเหลี่ยม มีรายละเอียดดังแสดงในภาพ $1011$ $30$ $d$ $2511$ $20$ ม. ต้องการทำเป็นลานจอดรถ ที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่เท่าไร ในการเทคอนกรีตทำลานจอดรถ เลือกแบบคอนกรีต $1$ คิว (ลูกบาศก์เมตร) เทได้ $5$ ตารางเมตร ลานจอดรถนิต้อง งใช้คอนกรีตกี่คิว
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 119
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Sherry
answer-reply-image
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน