qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
แบบฝึกหัด $2g$ รีหาคำตอบ ลูกพลับ $3$ ถุง แต่ละถุงบรรจุลูกพลับจำนวนเท่า ๆ กัน นับรวมได้ $12$ ผล $5$ ถุง จะได้ลูกพลับกีผล โหน่งซื้อลูกพลับ
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 177
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Stamp
answer-reply-image
สงสัยถามได้ครับ
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน