qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
หาพื้นที่ผิวและปริมาตรจากรูปต่อไปนี้ (กำหนด $\pi =3.14\right)$ $\square $ $-$ $93d$ $----$ $18.4$ $-$ ซม. 9 ซม. $1$ $7$ 8 ซม. 10 ซม. $3d$
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Kun
answer-reply-image
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
ขอบคุณมากๆเลยครับคุณครู แต่ผมขอถามคุณครูหน่อยได้ไหมครับว่า ข้อที่หนึ่ง ที่ผมส่งไปอะครับ คุณครูของผมให้หาค่า สูงเอียง แล้วทีนี้ครับ ครูให้หาโดยการใช้สูตรพีทาโกรัสผมต้องทำอย่างไรครับ
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda