qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
$18$ แผนภูมิรูปวงกลมแสดงรายได้จากการขายข้าวของบริษัทแห่งหนึ่ง ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. $2562$ กุมภาพันธ์ $40%$ มกราคม มิถุนายน มีนาคม $6%$ พฤษภาคม เมษายน $18%$ $20%$ ถ้าบริษัทแห่งนี้มีรายได้จากการขายข้าวตังแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนรวมกัน $1,500$ ล้านบาท โดยในเดือนมกราคมและเดือนมีนาคมมีรายได้จากการขายข้าวเท่ากัน แล้วบริษัทแห่งนี้มีรายได้จากการขายข้าวในเดือนมกราคมอยู่กี่ล้านบาท
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 106
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Pangpond
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
ขอบคุณค่ะข้อนี้เข้าใจง่ายกว่าค่ะ
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน