qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
2 เขียนส่วนของเส้นตรงแสดงส่วนสูง พร้อมวัดความสูง $1\right)$ กำหนด บส เป็นฐาน $2\right)$ กำหนด มว เป็นฐาน ม พ ว เซนติเมตร ส $∪$ ความสูง เซนติเมตร ความสูง $3\right)$ กำหนด SD เป็นฐาน $4\right)$ กำหนด PC เป็นฐาน $S$ $V$ $D$ $P$ $C$ $B$ ความสูง เซนติเมตร ความสูง เซนติเมตร $5\right)$ กำหนด กบ เป็นฐาน $6\right)$ กำหนด $\vec{F} $ เป็นฐาน $n$ L $n$ $∪$ $2$ ความสูง เซนติเมตร ความสูง เซนติเม
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 283
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Polly
answer-reply-image
เนื่องจากขาดของภาพอาจคลาดเคลื่อนจากในหนังสือ. แนะนำให้ใช้ไม้บรรทัดวัดเองโดยวัดความสูงให้ตั้งฉากกับฐาน ดังภาพประกอบค่ะ
answer-user-profile-image
นักเรียน
ครูคะ หนูต้องการคำตอบเลยคะ
ผิดพลาดไม่เป็นไรคะ
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Polly
ถ้าจอครูเป็นโทรศัพท์ กับจอครูเป็นไปแพด หนูคิดว่าขนาดสามเหลี่ยมในสองจอจะมีขนาดเท่ากันหรือไม่ ครูแนะนำให้หนูวาดเส้นความสูงตามเส้นสีม่วงที่ครูวาดให้ แล้ววัดจากหนังสือค่ะ
answer-user-profile-image
นักเรียน
โอเคคะ ครู
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน