qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
$5$ $260.500\div 25\times 72\div 20=$ วิกท่า $\bar{2b0500} $ $25..=$ $.$ $9$ $....$ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ขั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง) ๑0ด
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 108
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Maywika
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
ครูคะช่วยแสดงเป็นวิธีทำได้ไหมคะ
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Maywika
นี่เปนวิธีทำละนะจร้า
answer-user-profile-image
นักเรียน
ครูคะ 260000 500หาร25 ได้เท่าไหร่คะ
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Maywika
10420
จร้า
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน