qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
$a$ คุ้มมีอายุมากกว่าต้อย $10$ ปี และแตนมีอายุเป็นสองเท่าของต้อย ถ้าทั้งสามคนมีอายุรวมกัน $58$ ปี จงหาอายุของคนทั้งสาม วิธีทำ
มัธยมปลาย
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 107
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - nick
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
อาจารหน้าเด็กครับ
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน