qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
$6\right)$ ใต๊ะอาหารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านกว้าง $1$ เมตร $20$ $6$ เซนติเมตร และมีด้านยาวยาวเป็น $2b$ เท่าของด้านกว้าง ต้องการปูผ้าปูโต๊ะ ให้มีชายผ้าทั้งสองข้างของด้านยาวด้านละ $60$ เซนติเมตร จะต้องซื้อผ้าปูโต๊ะอาหารยาวกี่เมตร $7\right)$ นักกายภาพบำบัดแนะนำให้คนรักสุขภาพเดินให้ได้วันละ $10,O00$ ก้าว กษมาเดินได้ยาวก้าวละ $75$ เซนติเมตร เขาเดินได้วันละ $5.73$ กิโลเมตร กษมาเดินได้สูงกว่าหรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่นักกายภาพบำบัดแนะนำอยู่กี่ก้าว $c$ $8\right)$ รถโดยสารคันแรกแล่นไป $3\dfrac {1} {2}$ ชั่วโมง ด้วยอัตราเร็ว $58$ กิโลเมตรต่อชั่วโมง, รถคันที่สองแล่นไป $4\dfrac {1} {2}$ ชั่วโมง ด้วยอัตราเร็ว $49$ กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 105
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - ซาติน
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
ขอบคุณค่ะ
แล้วแสดงวิธีทำละคะ
เอามาตอบเลยค่ะ
answer-reply-image
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน