qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
แบบฝึกทักษะ $80^{7⑤}$ ระดับพื้นฐาน ให้หาสมการเส้นตรงที่ผ่านจุด $\left(-23$ 1) และมีความชัน 2 9 $2$ ให้หาสมการเส้นตรงที่ผ่านจุด $\left(-4$ $3\right)$ และจุด $\left(5,$ $9\right)$ 3. ให้หาสมการเส้นตรงที่ผ่านจุด $\left(-1$ 2) และขนานกับเสบ ้นตรงที่ผ่านจุด $A\left(5,$ $-2\right)$ และจุด B(1, $-4\right)$ $49\right)594x+y-5=0$ 4. ให้หาสมการเส้นตรงที่ผ่านจุดตัดกันของเส้นตรง $3x-2y-12=0$ และเส้นตรง และมีความชัน $-\dfrac {3} {4}$ 5. ให้หาความชัน ระยะตัดแกน X และระยะตัดแกน Y ของกราฟแต่ละสมการ 1) $4x-5y=6$ 2) $7x-3y+9=0$ ระดับกลาง 6. ให้แสดงว่าเส้นตรง $6x-5y+1=0$ ตั้งฉากกับเส้นตรง $10x=7-12y$ ให้หาสมการเส้นตรงที่มีระยะตัดแกน Y เท่ากับ $-\dfrac {5} {3}$ และตั้งฉากกับเส้นตรง $4x-y+7=0$ ระดับท้าทาย
มัธยมปลาย
คณิตศาสตร์
เนื้อหาคำถาม
ทำหมดทุกข้อ เเสดงวิธีทำอย่างละเอียด ข้อไหนวาดรูปได้ให้วาดให้ด้วยนะค้าาาาา??
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Polly
answer-reply-image
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
รออีก5ข้ออยู่นะค้าาา??
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Polly
answer-reply-image
answer-reply-image
answer-reply-image
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
รออีก2ข้ออยู่นะค่ะคุณครู
??
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Polly
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
รออีก1ข้ออยู่นะค้าา??
รออยู่นะค้าาาาา
???
อาจารย์ค่ะ อาจารย์กำลังทำหรอคะ
รออยู่นะค้าาา??
อาจารย์ค้าาาาาา
อาจารย์ค่ะรออยู่นะค่ะะะ
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Polly
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
ขอบคุณค้าาา??
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda