qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
ชัยออกแบบขั้นวางของที่ประกอบด้วยไม้รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ข้อนกัน $3$ ขิ้น ดังรูป โดยแต่ละขิ้นมีฐานยาว ().4 เมตร ด้านประกอบมุมยอดยาวด้านละ $0.3$ เมตร ชัยจะต้องใช้ไม้ ทำขั้นวางของนี้ยาวอย่างน้อยเท่าใด $'$ 3 $9$ บอลปัญเสว $2$ วต้น ไดใน้ะา $9$
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 173
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Chida
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
หนูอยากถามครูว่ามันทำยังไงคะ
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Chida
เขาต้องตัดไม้ให้เท่ากับด้านของสามเหลี่ยม จากโจทย์ เราสามารถรู้ด้านได้ตามที่พี่เขียน เขาเลยต้องใช้ไม้อย่างน้อยคือเอาด้านทุกมาบอกกัน
เข้าใจมากขึ้นไหมคะ
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน
search-thumbnail-ก้องใช้แผ่นไม้รูปสามเหลี่ยมที่แต่ละด้านยาว 26 เซนติเมตร 34 เซนติเมตร และ 10) เพนดิมา
แบบฝึกหัด 6.12 แสดงวิธีหาคำคอบ ก้องใช้แผ่นไม้รูปสามเหลี่ยมที่แต่ละด้านยาว $26$ เซนติเมตร $34$ เซนติเมตร และ $10\right)$ เพนดิมา กลิ้งไปตามความกว้างของทางเดินในแนวตรงได้ $2$ รอบ พอดี ทางเดินนี้กว้างกี่เมตร ชัยออกแบบชั้นวางของที่ประกอบด้วยไม้รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ข้อนกัน 3 ชิ้น ดังรูป โดยแต่ละชิ้นมีฐานยาว 0.4 เมตร ด้านประกอบมุมยอดยาวด้านละ $0.3$ เมตร ชัยจะต้องใช้ไม้ ทำชั้นวางของนี้ยาวอย่างน้อยเท่าใด 3 บอลปักเสา $3$ ต้น ไม่ให้อยู่ในแนวเดียวกัน โดยต้นที่สองอยู่ห่างจากด้นแรก 5 วา ต้นที่สามอยู่ห่างจากต้นที่สอง 6 วา และห่างจากต้นแรก $10$ วา ถ้าบอลนำเชือกยาว $70$ วา ล้อมรอบเสาทั้งสามต้นนี้ใหเป็นรูปสามเหลี่ยม จะล้อมได้มากที่สุดกี่รอบ | สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประถม
คณิตศาสตร์