qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
$-$ ว่าชี้แจง จงแสดงวิธีทำ สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง $4$ นิ้ว ถ้าเส้นรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปนี้ยาว $28$ นิ้ว จงหาความยาวของด้านกว้างและด้านยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้ วิธีทำ
มัธยมปลาย
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 113
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - KruKen
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน