qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
3. ความสัมพันธ์ต่อไปนี้เป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นฟังก์ชัน ถ้าไม่เป็น จงให้เหตุผล $r$ $\left(\left(1,a\right),\left(2,b\right),\left(3,b\right)$ $\left(3,c\right)\right)$ 2) $\left(\left(1,a\right),\left(2,a\right),\left(3,a\right),\left(4,a\right)\right)$ $3\right)$ $\left(\left(x,y\right)∈A\times A|y=x-2\right)$ เมื่อ $A=\left(-2,-1,0,1,2\right)$ $4r$ $\left(\left(x,y\right)∈A\times B|y<x\right)$ เมื่อ $A=\left(0,1\right)$ และ $B=\left(-1,1\right)$ $5y$ $\left(\left(x,y\right)|x^{2}+y^{2}=4\right)$ ศ $\left(\left(x,y\right)|x+y=5\right)$ 7) $\left(\left(x,y\right)|x^{3}+3y=4\right)$ $8$ $\left(\left(x,y\right)|\sqrt{x} +\sqrt{y} =4\right)$ * $\left(\left(x,y\right)||x|+|y|=3\right)$
มัธยมปลาย
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 170
เนื้อหาคำถาม
มันคือหนึ่งข้อนะครับ ช่วยผมที??
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - โอห์ม
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
ขอบคุณมากครับที่ช่วยชีวิตผม
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - โอห์ม
ยินดีครับ เรียบร้อยแล้วรบกวนประเมินคำตอบด้วยนะครับผม
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน